MAJ
31

SUFs sommarmöte 2022, och därefter årsmöte

Välkommen till 2022 års sommarmöte! Dagen inleds med kaffe/te och frukostsmörgås kl. 9.30.

Här hittar du Sveriges Utsädesförenings Tidskrift, organ för svensk växtförädling.