MAJ
00

Skogsträds- och växtförädlingens roll i klimatpolitiken

OBS! UPPSKJUTET till maj 2021 i syfte att kunna genomföras fysiskt. Datum för seminariet - ett samarrangemang mellan KSLA, Sveriges Utsädesförening och Umeå Plant Science Center - har ännu inte lagts fast.

Här hittar du Sveriges Utsädesförenings Tidskrift, organ för svensk växtförädling.