AUGUSTI
26

SUFs sommarmöte, och därefter årsmöte

Sommarmötet inleds kl. 9.00 med kaffe!

Här hittar du Sveriges Utsädesförenings Tidskrift, organ för svensk växtförädling.