Dokumentsamling

Här hittar du protokoll, föredragningar och andra dokument från våra möten. Kontakta redaktören om du söker några dokument som du vet, eller misstänker, är tre år eller äldre.


 SUFs sommarmöte 2022 - Förädling av sockerbeta (Joakim Herrström)
 SUFs sommarmöte 2022 - Effekter av kriget i Ukraina (Bengt Persson)
 SUFs sommarmöte 2022 – Förädlingsverksamhet vid SLU/Inst. för växtförädling (Anders Carlsson)
 Vision och uppdrag

 Dokumentarkiv