Varför finns vi

82524613

Ända sedan människan började odla har sökandet efter bättre växtmaterial varit viktigt. Sveriges Utsädesförenings mål under alla år den verkat har varit att se till att lantbrukarna har bra växtmaterial att använda i sina odlingar.

Detta är också fortsättningsvis målet för SUF. Genom att sprida kunskap om växtförädlig och utsäde till allmänheten och beslutsfattare, så hoppas vi bidra till ökad insikt och en aktiv diskussion om vikten av framtagande av växtmaterial för användning under svenska förhållanden. Klimatförändringarna kommer att öka behovet av sorter anpassade för framtida lokala förhållanden. I ett globalt perspektiv har vi ett ansvar för att säkerställa att den biologiska produktionen vidmakthålls och ökas.

Här på hemsidan hittar ni SUF:s vision och uppdrag.

Vi kommer att fortsätta ge ut Sveriges Utsädesförenings Tidskrift, anordna seminarier och andra typer av aktiviteter. Mer information finns här på hemsidan bl.a. om föreningens styrelse och hur man blir medlem.