NOVEMBER
11

Skogsträds- och växtförädlingens roll i klimatpolitiken

NYTT DATUM: 11 november! Detta är ett samarrangemang mellan KSLA, Sveriges Utsädesförening och Umeå Plant Science Center.

Här hittar du Sveriges Utsädesförenings Tidskrift, organ för svensk växtförädling.