Dokumentsamling

Här hittar du protokoll, föredragningar och andra dokument från våra möten. Kontakta redaktören om du söker några dokument som du vet, eller misstänker, är tre år eller äldre.


Presentationer

 Foodhillseminariet: Om Foodhill (Bengt Persson)
 Foodhillseminariet: Lantmännens Projekt Specialgrödor (Jakob Lindblad & Diana Bengtsson)
 Foodhillseminariet: Findus/Nomad Foods ärtförädling (Agnese Brantestam)
 Foodhillseminariet: Svensk odling av soja och andra bönor (Fredrik Fogelberg)
 Sommarmöte 2018: SLU-Grogrund – SLUs Centrum för Växtförädling av Livsmedelsgrödor (Eva Johansson)
 Sommarmöte 2018: Grogrund – SLUs Centrum för förädling av livsmedelsgrödor (Lena Åsheim)
 Sommarmöte 2018: Grogrund förstärker LTV-fakultetens profilering ... (Håkan Schroeder)
 Sommarmöte 2018: SLUs plattform växtförädling (Inger Åhman)
 Sommarmöte 2018: Prioriterade projekt för Lantmännen (Annette Olesen)
 Presentation av SLU:s nya kompetenscentrum för växtförädling
 SLU:s växtförädlingsplattform (Inger Åhman)
 Presentation av SLU:s Inst. för växtförädling
 Framtidens växtförädling (Pär Ingvarsson)
 En livsmedelsstrategi för Sverige (Carina Knorpp)
 Växtodling - vision, mål och växtförädling (Kjell Ivarsson, LRF)
 Så bygger vi framtidens växtförädling... (Annette Olesen, Lantmännen Lantbruk)
 Leveranser från svensk växtförädling
 Vad görs i våra nordiska grannländer?

Diverse

 Nya sorter för livsmedelsmarknaden 2018-11-19: uppdaterat program

 Dokumentarkiv