Framtidens gröna energi kan odlas i Norrland

Mistra Biotech vid SLU och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien bjuder 6 februari in till ett halvdagsseminarium i Stockholm med presentationer av:

Peter Sylwan – Vetenskapsjournalist, ledamot i KSLA
Urban Emanuelsson – Professor, Centrum för biologisk mångfald, SLU
Lars Stigsson & Valeri Naydenov – Grundare/Utvecklingschef, Sunpine
Hulda Wirsén – Rådgivare, Hushållningssällskapet Norrb.-Västerbotten
Sten Stymne – Professor emeritus i växtförädling
Forskare inom fältkrassingprojektet


Plats: Kungl. skogs- och lantbruksakademien, KSLA

Stad: Stockholm
Fler evenemang  |  Tillbaka